TALAMANCA-2-NORD

Nom: TALAMANCA-2-NORD

Fabricant: Ubiquiti

Orientació: 31º

Instal·lada a: Talamanca

Responsable: Federació ADF Vallès Occidental