SantBartomeuDelGrau 02

Nom: SantBartomeuDelGrau 02

Fabricant: Ubiquiti

Orientació:

Instal·lada a: Sant Bartomeu del Grau

Responsable: ADF Lluçanès