SantBartomeuDelGrau 01

Nom: SantBartomeuDelGrau 01

Fabricant: Ubiquiti

Orientació: 271º

Instal·lada a: Sant Bartomeu del Grau

Responsable: ADF Lluçanès