MTDP-CANPRAT-3-ROQUESBLANQUES

Nom: MTDP-CANPRAT-3-ROQUESBLANQUES

Fabricant: Ubiquiti

Orientació: 171º

Instal·lada a: Matadepera

Responsable: Federació ADF Vallès Occidental