Calders 01 NW

Nom: Calders 01 NW

Fabricant: Foscam

Orientació: 321º

Instal·lada a: Calders

Responsable: ADF Quercus