L'any 2016 es comença a desenvolupar un sistema pioner en el pla de vigilància forestal mitjançant càmeres IP.

Veure càmeres »

Multiplataforma

Funciona amb qualsevol sistema operatiu que tingui navegador web i una connexió a Internet.

Cloud

Accecible des de qualsevol punt del món mitjançant Internet.
Amb el teu ordinador o bé el teu telèfon mòbil.

Muntatge i configuració simple de les camères

Configuracions avançades automàtiques
Instal·lar noves càmeres amb coneixements mínims d'informàtica.

Visitants sense autenticació

Vigilància social contra incendis. Qualsevol interessat pugui accedir a les imatges enregistrades l'últim minut.

Video en directe, amb frames

Els usuaris autenticats poden veure les cameres en directe, i poden aplicar-hi zoom.
S'utilitzen frames d'imatges per minimitzar recursos.

Gestió centralitzada

La plataforma recull les imatges enregistrades per les càmeres i les mostra als usuaris.
També notifica als propietaris si alguna càmera presenta errors.

Què són les ADF?

Les ADF són Agrupacions de Defensa Forestal sense afany de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i voluntàries.
Tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.
Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa 'Foc Verd' elaborat pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya.

Objectius i finalitats de les ADF

La finalitat de les ADF és la prevenció i lluita contra els incendis forestals, per arribar a assolir-ho es basen amb els següents objectius :

Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
Col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures en matèria de prevenció i extinció d'incendis forestals.
Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals.
Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF.
Execució de plans de prevenció contra incendis forestals, creació i manteniment d'infrastructura, xarxa de camins, franges de baixa combustibilitat i punts d'aigua.
Suport a l'extinció d'incendis forestal.

Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya

El Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya es crear l’any 1999 per tal agrupar sota una estructura funcional totes les ADF de Catalunya i així tenir una veu única davant les administracions en polítiques de prevenció i ajudes.

El Secretariat dóna assessorament i suport tècnic a les ADF pel que fa a:
Ajuts i subvencions
Comunicacions i xarxes de transmissions
Coordinació
Planificació i cartografia operativa
Elaboració de programes de formació per Federacions i ADF
Tasques de divulgació