Vigilancia forestal

A l'any 2016 es comença a desenvolupar un sistema pioner en el pla de vigilància forestal mitjançant càmeres IP.

Què són les ADF?

Què són les ADF?

Les ADF són Agrupacions de Defensa Forestal sense afany de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i voluntàries. Tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa 'Foc Verd' elaborat pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya.

Objectius i finalitats de les ADF

La finalitat de les ADF és la prevenció i lluita contra els incendis forestals, per arribar a assolir-ho es basen amb els següents objectius : Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals. Col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures en matèria de prevenció i extinció d'incendis forestals. Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals. Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF. Execució de plans de prevenció contra incendis forestals, creació i manteniment d'infrastructura, xarxa de camins, franges de baixa combustibilitat i punts d'aigua. Suport a l'extinció d'incendis forestal.

Objectius i finalitats de les ADF
Què és la Federació d'ADF del Bages-Moianès

Què és la Federació d'ADF del Bages-Moianès

La Federació d'ADF del Bages-Moianès és una entitat jurídica sense afany de lucre formada per les diferents ADF federades de les comarques. La Federació es va constituir el 25 de novembre de 1998 amb la finalitat de coordinar totes les ADF que hi estiguin associades per tal de realitzar millor les tasques que cada ADF porti a terme en el seu propi territori, així com representar-les davant de les entitats i institucions. Com a dada rellevant, em de dir que la major part de les ADF de la comarca han sigut de les primeres en constituir-se de forma legal a nivell de Catalunya, com ens mostra el número que precedeix el nom de l'ADF.

característiques

Multiplataforma

Funciona amb qualsevol sistema operatiu que tingui navegador web i una connexió a Internet.

Cloud

Accecible des de qualsevol punt del món mitjançant Internet. Amb el teu ordinador o bé el teu telèfon mòbil.

Configuració simple de les camères

Configuracions avançades automàtiques. Instal·lar noves càmeres amb coneixements mínims d'informàtica.

Visitants sense autenticació

Vigilància social contra incendis. Qualsevol interessat pugui accedir a les imatges enregistrades l'últim minut.

Video en directe, amb frames

Els usuaris autenticats poden veure les Càmeres en directe, i poden aplicar-hi zoom. S'utilitzen frames d'imatges per minimitzar recursos.

Gestió centralitzada

La plataforma recull les imatges enregistrades per les càmeres i les mostra als usuaris. També notifica als propietaris si alguna càmera presenta errors.